Selten Laatstelijk gewijzigd: vrijdag 01 mei 2009

450 Jaar Selten

De Genealogie Selten in boekvorm is klaar. Naast de namen, data en bijzonderheden van onze voorouders tot de nazaten in onze huidige tijd, worden er, voornamenlijk voor de periode vr 1800, ook tijdsbeelden bij gegeven; deze tijdsbeelden hebben betrekking op de plaatsen waar onze voorouders woonden (voornamelijk Mill, Haps, Wanroy, Beers en St. Anthonis/Oploo). Als voorbeeld noem ik hier de Pestepidemie in Mill van 1633 tot 1636, enkele strafzaken van plaatsgenoten (voor zover bekend heeft geen van onze voorouders voor de Hoge Vierschaar gestaan; integendeel, zij behoorden voor een groot deel tot het dorpsbestuur), een beschrijving van de landbouw in Noord-Oost Brabant in de 16e en 17e eeuw etc. etc.  (Klik hier voor de inhoudsopgave en een willekeurig aantal pagina's)

Het boek bevat bijna alle Selten's die thans op deze aardbol rond lopen. Om praktische redenen is het verdeeld in twee delen. Deel I bevat de nakomelingen van Selt Aerts tot 1900. Dit deel is voor iedereen verkrijgbaar, dus ook voor niet-familieleden.
Deel II bevat de nakomelingen die geboren zijn van 1878 tot 2009; omdat het hier in bijna alle gevallen gaat om nog levende nazaten, is dit deel alleen voor leden van de familie Selten beschikbaar.


Voor iedereen:

Je kunt het boek  het vanaf nu bekijken op http://www.unibook.com/unibook/site/bookdetail/?bookid=5878  en on line bestellen.


Alleen voor Selten's:

Als je dit boek wilt bestellen (bij dezelfde uitgever als deel 1)  heb je een toegangscode nodig; toegangscodes worden alleen verstrekt aan leden van de Selten familie. Vul dit formulier in om een toegangscode te verkrijgen.